Firma Bsolutions Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 354 110,00 PLN na realizację projektu nr POIR.02.03.05-04-0054/19, pn. „Wdrożenie do oferty Bsolutions Sp. z o. o. 3 projektów wzorniczych w postaci stołów epoksydowych ze spersonalizowanymi elementami poprzez podjęcie współpracy z projektantami”.

Celem projektu jest stworzenie nowych projektów wzorniczych – designerskich stołów epoksydowych, jakie powstaną we współpracy z pracownią projektową.

Finalny rezultat projektu w postaci opracowanych i wdrożonych do oferty firmy produktów przyczyni się do:

  1. Poszerzenia rynków zbytu i marki przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie jej rozpoznawalności w branży jako firmy oferującej swoje produkty i usługi zarówno dla klientów korporacyjnych i indywidualnych, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy.
  2. Zwiększenia przychodów spółki – poprzez inwestycję w design firma zamierza maksymalizować marże uzyskiwane na sprzedaży stołów epoksydowych (z racji wysublimowanej estetyki produktów i dostosowania do oczekiwań klienta).

Całkowita wartość projektu: 512 418,00 PLN.