Żywica epoksydowa a bezpieczeństwo – czy zagraża naszemu zdrowiu?

Żywica epoksydowa a bezpieczeństwo

Czy żywica epoksydowa jest szkodliwa? Możemy stosować ją do produkcji wielu ozdób i przedmiotów codziennego użytku. Poza stwarzaniem wielu możliwości, żywica posiada również pewne wady. Przede wszystkim chodzi tutaj o wpływ na nasze zdrowie. Czy użytkowanie mebli i przedmiotów, które ją zawierają jest bezpieczne dla zdrowia?

Nie taka żywica straszna – szkodliwa tylko w pewnych przypadkach

Żywica epoksydowa to bardzo ogólne pojęcie, pod którym znajdziemy różnego rodzaju syntetyczne produkty polimerowe. W zależności od ich składu mają rozmaite przeznaczenie i zastosowania.

Płynne żywice są wytwarzane przynajmniej częściowo ze składników naturalnych, bazą przy ich produkcji jest ropa naftowa. Epoksyd w stanie płynnym potrzebuje chemicznego utwardzacza i to konkretnie on może wywołać reakcje alergiczne.

Przed zaaplikowaniem żywice mieszane są z utwardzaczem. Ogólnie rzecz biorąc po wymieszaniu i zastosowaniu zachodzi reakcja chemiczna. W rezultacie w wyniku tej reakcji powstaje utwardzony wyrób, który nie stwarza zagrożenia dla zdrowia.

Warto podkreślić, że problemy zdrowotne związane z pracą z żywicą należą do rzadkości a większości z nich można zapobiec stosując podstawowe zasady BHP.

Żywica epoksydowa

Co robimy by zapewnić bezpieczeństwo pracy?

Podczas tworzenia stołów z żywicą epoksydową pamiętajmy o dobrej wentylacji warsztatu czy też pomieszczenia w którym mieszamy komponenty. Stosujmy także różne zabezpieczenia takie jak: specjalna odzież ochronna, buty, maski, rękawice czy okulary. Krótko mówiąc podczas pracy z żywicą przestrzegajmy najwyższych standardów bezpieczeństwa i dostosowujemy środki ochronne do specyfiki produktów, których używamy. Kiedy żywica dostanie się do układu oddechowego lub oka, postępujmy zgodnie z zaleceniami opisanymi na karcie produktu. W takim wypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Nasza firma działa zgodnie z zasadami zrównoważonej produkcji, używamy profesjonalnych narzędzi i maszyn, dbamy o segregację odpadów, a niewykorzystane półprodukty oddajemy do specjalistycznych punktów odbioru tego typu materiałów. Ogólnie rzecz biorąc, żywice epoksydowe są substancjami bardzo szkodliwymi dla środowiska, zwłaszcza dla organizmów wodnych.

Czy użytkowanie mebla z dodatkiem żywicy jest bezpieczne?

Tylko całkowicie utwardzona żywca epoksydowa jest nietrująca względnie bezpieczna dla żywności. W stanie płynnym zarówno żywica epoksydowa, jak i powstające opary, są zawsze trujące! Należy bezwzględnie unikać kontaktu płynnej żywicy ze skórą.

Żywica epoksydowa po utwardzeniu, będąca w stanie stałym, czyli takim w jakim trafia do naszych klientów, jest nietoksyczna. Proces jej fotopolimeryzacji został zakończony, skutkiem tego materiał żywiczny został utwardzony. W praktyce  oznacza to, że jakiekolwiek toksyczne chemikalia nie mogą się już z niego wydostać.

Nie wszystkie żywice posiadają odpowiednie atesty do bezpośredniego kontaktu z żywnością. W większości całkowicie utwardzone żywice powinny być bezpieczne do spożycia, jeśli nie ma innego toksycznego lub niebezpiecznego dodatku. Jednak nie należy jeść bezpośrednio z materiału żywicznego, jeśli nie został on dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Żywica epoksydowa

Proponowane artykuły

Dodaj komentarz